måndag 30 maj 2011

DAGENS CITAT den 30 maj 2011

"We want to lower the bar of how church is done and raise the bar of what it means to be a disciple.... we seem to make church complex and discipleship too easy. '"

(Neil Cole)

lördag 28 maj 2011

DAGENS CITAT den 28 maj 2011

"We must become holy not because we want to feel holy but because Christ must be able to live his life fully in us."

(Moder Theresa)

onsdag 25 maj 2011

DAGENS CITAT den 25 maj 2011

"Our very lives are our messages, and we cannot take ourselves out of the equation of mission. But one of the profound implications of our presence as representatives of Jesus is that Jesus actually likes to hang out with the people we hang out with. They get the implied message that God actually likes them."

(Alan Hirsch)

tisdag 24 maj 2011

DAGENS CITAT den 24 maj 2011

"Endast Gud - ingen mänsklig fader - är Fader på riktigt, i ordets sanna och äkta betydelse. När vi kallar Gud för vår Fader är det inte symbolspråk utan den verkliga innebörden i orden 'far' och 'son'."

(Karl Barth)

måndag 23 maj 2011

DAGENS CITAT den 23 maj 2011

"Det mänskliga livet handlar inte om det mänskliga livet."

(Dallas Willard)

onsdag 18 maj 2011

DAGENS CITAT den 18 maj 2011

"Det kanske finns religioner som visar sig när du går på en stilla skogspromenad, eller när du sitter tyst med en bok i biblioteket, eller när du rumstererar om i ditt psykes innersta vrår. Kristendomen är inte en av dem. Kristendomen är gemenskap till sin natur, den handlar in. Jesus kallade inte isolerade individer att följa honom. Han kallade en grupp lärjungar. Han drog till sig en folkmassa."

(Stanley Heuerwas)

tisdag 17 maj 2011

DAGENS CITAT den 17 maj 2011

"Bön bringar ordning. Tillvaron vänds rätt."

(Hans Johansson)

måndag 16 maj 2011

DAGENS CITAT den 16 maj 2011

"De enda soldater som inte blir attackerade i krig är de som är döda eller har gett upp."

(Åsa Molin)

söndag 15 maj 2011

DAGENS citat den 15 maj 2011

"Att tro på Gud är att vara utan garningar inför Gud. Tro är den naturliga och riktiga reaktionen från oss som mottagare på Gud som givare. Det är tomma händer som sträcks fram till Gud för att han ska fylla dem."

(Miroslav Wolf)

torsdag 12 maj 2011

DAGENS CITAT den 12 maj 2011

"Ett samtal är samvaro, samarbete och samspel mellan människor som är sams. Det är utbyte av idéer och språng mellan tankar. Det är alltså språket som gör oss till sociala varelser."

(Lars & Martin Melin)